Descobreix els avantatges de la soldadura robotitzada

Som especialistes de la soldadura robotitzada a Barcelona

soldadura robotizada barcelona

A Tame Soldadura disposem d’una àmplia experiència en el sector de la soldadura robotitzada. La soldadura robotitzada consisteix en la utilització de robots per a dur a terme un procés automàtic de la soldadura.

Gràcies a la diversitat d'aplicacions possibles amb ells, el nombre de robots industrials ha anat creixent de manera exponencial.

I és que la soldadura robotitzada té múltiples avantatges:

  •  Abarateixen els costos de producció.
  •  Són adaptables al canvi.
  • Augment de més del 80% en temps de producció.
  • Entorns de treball més segur.
  • No requereixen un gran espai.

Amb la soldadura robotitzada podem obtenir peces soldades de major qualitat, amb menys esquitxades i molt més consistents.


A Tame Soldadura apostem per la tecnologia i l'automatització. Comptem amb una estació Abb amb robot de soldadura i virador de 3 eixos amb una capacitat de 2000x1200 mm de capacitat de treball. I una estació Fanuc amb taula de treball de 2 eixos amb una capacitat de treball de 1600x1200 mm capacitat de treball.

TAME soldadura robotizada Barcelona

Parts d'un robot de soldadura robotitzada

Un robot de soldadura es compon de tres parts principals. La primera és un manipulador o “braç” que realitza moviments de precisió de manera repetitiva en els seus respectius 6 o 7 eixos per a aconseguir que la torxa pugui executar la soldadura.

El segon component és el controlador, que és la computadora central del sistema i és capaç de coordinar els moviments dels eixos del braç. Alguns tenen inclosos llenguatges PLC per a poder coordinar altres tasques del robot a part del seu moviment.

L'operari pot enviar instruccions al controlador gràcies a un programa creat en el panell de comandament/ensenyament.

El tercer component és la font de soldadura que aquesta configurada des del controlador per a cada cordó de la soldadura que fa el manipulador o “braç”.

Altres comunicats dels robots de soldadura són: sensors, cables, dispositius de comunicació, interfícies, netejadors només de boca amb talladors de filferro i sistemes de posicionament per a ajustar la peça a la millor posició de soldadura possible.

Com funciona un robot soldador?

La torxa col·locada en la punta de l'eina és alimentada amb elèctrodes que generen arcs elèctrics capaços de soldar les peces metàl·liques.

Perquè tot vagi bé, els robots compten amb equips de seguretat que incorporen controladors de temperatura i detectors de col·lisió que pararan de cop en cas d'error.

Una vegada acabada la soldadura, els robots porten incorporats equips de neteja de torxes que generen acabats més professionals.