En què consisteix la soldadura Mig-Mag per arc?

Tenim àmplia experiència en el treball de la soldadura Mig-Mag a Barcelona

soldadura mig mag arco barcelona

A Tame Soldadura treballem amb soldadura Mig-Mag, soldadura Mig-Mag per arc pulsat i soldadura Mig-Mag per doble arc premut. Cadascun d'aquests sistemes funciona d'una manera, sent les dues últimes una evolució de la soldadura Mig-Mag tradicional.

La soldadura MIG/MAG (Metal Inert Gas o Metal Active Gas, depenent del gas que s'injecti) també anomenada GMAW (Gas Metal Arc Welding o soldadura a gas i arc metàl·lic) és un procés de soldadura per arc sota gas protector amb elèctrode consumible.

L'arc es produeix mitjançant un elèctrode de fil continu i les peces a unir, quedant l'elèctrode protegit de l'atmosfera que l'envolta per un gas inert (soldadura MIG) o por un gas actiu (soldadura MAG).

La soldadura MIG/MAG és un procés versàtil, ja que el metall es pot dipositar a una gran velocitat i en totes les posicions. Aquest procediment és molt usat en gruixos petits i mitjans, en estructures d'acer i aliatges d'alumini, especialment on es necessita una gran feina manual.

Per a la soldadura MAG s'utilitzen gasos actius com CO2 pur o gasos barrejats (argó, CO2, O2) de diferent composició. Aquests són molt reactius. El procés de soldadura MAG es fa servir per a materials no aliats, de baixa i alt aliatge.

A canvi, la soldadura MIG es fa servir gasos inerts, com l'argó i l'heli, o gasos mixtos formats per argó i heli. Aquest procés és adequat per a soldar materials com a alumini, coure, magnesi i titani.

Explica'ns els teus dubtes

Soldadura Mig-Mag por arc pulsat i doble arc pulsat

Aquesta tècnica és una variant de la soldadura Mig-Mag tradicional que es basa a aportar corrent pulsada sobre un corrent continu. D'aquesta manera el filferro es transfereix al bany de fusió de la soldadura sense cap contacte.

Durant aquest procés es forma una gota de metall fos en l'extrem del filferro per pols. Després s'afegeix de manera precisa la quantitat de corrent necessari per a fer que la gota travessi l'arc i penetri en el bany de fusió. La transferència d'aquestes gotes es produeix mitjançant l'arc.

Gràcies a l'alta velocitat del corrent elèctric sortit de l'equip de soldadura, el filferro mai arriba a tocar el bany de fusió.

Aquestes variants resulten més beneficioses perquè redueixen les esquitxades i la calor, ja que es produeix una entrada de calor controlada. D'aquesta manera queden menys projeccions, donant lloc a una peça més neta i amb cordons de major penetració.

Triïs el tipus de soldadura que triïs, confia a Tame Industrial Soldadura